UEH – UWS: Hội thảo khoa học chuyên đề

Ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2014 vừa qua, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, đoàn giáo sư từ Đại học Western Sydney (UWS) – Úc cùng với giảng viên, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề (UEH – UWS: Research Symposium).

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ Kinh tế (đợt 1 năm 2014)

Sáng ngày 21/11/2014, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2014.

Abous us

Quality Assurance

Curriculum Development

Accreditation & Ranking